Miljöpolicy


Vår målsättning är att bedriva ett aktivt miljöarbete och ständigt förbättra vår miljösituation så länge det sker på ett ekonomisk och prestandamässigt försvarbart sätt.

Vi arbetar också aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan och bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle i enlighet med de fyra systemvillkor som Det Naturliga Steget™ och Chalmers tekniska högskola i Göteborg tagit fram.

Vår verksamhet ska givetvis även bedrivas i enlighet med gällande miljölagstiftning och de miljökrav som myndigheterna fastställt.

 

 miljopolicy.jpg